مزایا قالب پلی بوت نسبت به سایر قالب ها

کـــــاهش ضخامت دال نسبت به قــــالب های یوبوت مستطیـل شکل

با تغییر ابعاد و شکل منحصر به فرد قالب پلی بوت ممان اینرسی و مساحت موثر به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که باعث افزایش ظرفیت خمشی و محوری دال می گردد. این مورد علاوه بر بهبود خصوصیات مقاومتی دال باعث کاهش ضخامت دال نسبت به نمونه های مشابه نیز می گردد.

کاهش حجم بتن ریزی و وزن دال نسبت به قالب های یوبوت اصلاح شده

با توجه به ابعاد بزرگتر قالب پلی بوت، حجم بتن ریزی و وزن دال به طور قابل ملاحظه ای نسبت به قالب های یوبوت اصلاح شده کمتر خواهد شد.

انتقال مناسب بتن به زیرقالب های پلی بوت به دلیل تعبیه سوراخ در وسط قالب

از مزایای منحصر به فرد قالب پلی بوت تعبیه یک سوراخ مخروطی شکل در وسط قالب می باشد. این ابتکار به همراه ابعاد تحتانی کوچکتر باعث انتقال کامل بتن به زیر قالب و عدم کرمو شدن بتن زیر دال میگردد. همچنین به دلیل اطمینان از کرمو نشدن بتن با این قالب ،کل بتن ریزی هر سقف بر خلاف نمونه های مشابه در یک مرحله قابل اجرا می باشد.

عدم نفوذ بتن به درون قالب های پلی بوت

بر خلاف قالب های یوبوت بدون کفه در قالب های پلی بوت به علت بسته بودن قالب های ذوزنقه ای شکل امکان نفوذ بتن و سنگین تر شدن سقف در بتن ریزی درجا وجود ندارد.

عدم امکان کاهش حجم و پارگی قالب های پلی بوت نسبت به نمونه های بادی

عــامل پایداری قـالب پلی بوت بر خلاف قالب های بادی، طراحی دقیق زائده های تعبیه شده و جنس منحصر به فرد آلیاژ پلی پروپیلن می باشد . از این رو در بدترین شـرایط محیطی نیز امکان پارگی و یا افزایش و کاهش حجم وجود ندارد.

تامین کامل پیوستگی بین بتن و میلگرد نسبت به نمونه های بدون پایه

وجود پایه هایی به ارتفاع 7 سانتیمتر در قالب پلی بوت امکان تامین پیوستگی کامل بین بتن و میلگرد را فراهم می آورد.در نمونه های بدون پایه پوشش حداقل بتن برای میلگرد های شبکه پایین به هیچ عنوان فراهم نشده و میلگرد ها به طور کامل به قالب پلاستیکی اتصال می یابند.

حفظ فاصله بین قالب ها و عرض موثر تیرچه بتنی

وجود تسمه های موجود بر روی قالب این امکان را برای مجری فراهم میکند تا با قفل کردن قالب ها به اندازه دلخواه در کنار یکدیگر از جابجا شدن قالب ها در حین کار یا بتن ریزی جلوگیری شود.

قابلیت تحمل بار متمرکز حین اجرا (بیش از 150 کیلوگرم)

ترکیب دقیق و کارامد آلیاژ پلاستیکی تشکیل دهنده ،این امکان را برای قالب های پلی بوت فراهم کرده است تا با تحمل بار متمرکز حین اجرا حتی در بدترین شرایط محیطی امکان بهره برداری صحیح را فراهم آورد.

امکــان ترکــیب ســــایز های مختلف قـــالب

ابعاد فوقانی و تحتانی قالب پلی بوت به گونه ای طراحی شده است که امکان ترکیب سایز ها به راحتی فراهم شود به طـوریکه با داشتن قالب های 8 ، 12،10 ،14 ،16و 18 امکان ساخت 11 قالب با اندازه های مختلف وجود دارد. بدین ترتیب این امکان برای سرمایه گذاران فراهم می شود که دال بتنی مورد نظر را با حداقل ضخامت لازم وکمترین حجم بتن ریزی طراحی و اجرا کنند. این ویژکی علاوه بر مزایای معماری باعث جلوگیری از مصرف مصالح ساختمانی غیر ضروری و صرفه جویی در سرمایه های ملی می گردد.

حـــمل و بـــارگیری اقتصـــــــادی قــــالب ها

 حجــم بارگیری و حمل در قــالب های پلی بوت در حدود یک سـوم قـالب های تو پر مشابه بوده که این مورد بـاعث  اقتصادی تر شدن هزینه تمـام شده پروژه می گردد.

مقاومت مطلوب در برابر آتش نسبت به قالب های پلی استایرنی

مزیت قالب های پلی بوت نسبت به قالب های ساخته شده از پلی استایرن عدم انتشار گاز سمی در هنگام آتش سوزی و انفجار دال به جهت محبوس شدن گازهای ایجاد شده درون دال می باشد.

کاهش حجم بتن ریزی و وزن دال نسبت به قالب های یوبوت اصلاح شده

با توجه به ابعاد بزرگتر قالب پلی بوت، حجم بتن ریزی و وزن دال به طور قابل ملاحظه ای نسبت به قالب های یوبوت اصلاح شده کمتر خواهد شد.

;