پروژه ها

نام پروژه

نام مالک

متراژ (مترمربع)

بزرگترین دهانه (متر)

ضخامت دال پلی بوت (cm )

پروژه مسکونی 1100 واحدی نخلستان-میانرود شیراز

شرکت جهان توسعه اسکان فارس

158000

16

38

پروژه تجاری اکبرآباد شیراز

جناب آقای والی پور

70000

12

34

پروژه مسکونی شرکت نفت – شیراز

تعاونی مسکن فلات قاره

56000

15/5

38

پروژه تجاری هرمزگان -شیراز

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری شیراز

41000

20

38

پروژه مسکونی خیابان ساحلی شیراز

جناب آقای دکتر امانی

20000

11.5

32

پروژه تجاری بازارچه تره بار شهرستان لار

جناب آقای رحیمی

17500

17

40

پروژه مجتمع تجاری بارانا-خیابان زرگری شیراز

آقایان مصلح و مرزبان

17000

14

38

مدرسه غیرانتفاعی تبیان

جناب آقای الله دادی

5100

20

42

پروژه تجاری ابرکوه – یزد

جناب آقای عزیزی

5000

20

42

ساختمان معاونت بهداشتی – درمانی علوم پزشکی فسا

سازمان علوم پزشکی فسا

4300

10

30

پروژه مسکونی خیابان شیمی گیاه

جناب آقای دکتر امیری

5000

14

36

پروژه مسکونی خیابان فضیلت

جناب آقای پیرزاده

3100

11

32

پروژه مسکونی خیابان گلدشت معالی آباد

جناب آقای چنعانی زاده

3000

15

36

پروژه مسکونی خیابان ستارخان

جناب آقای عاطفی

2800

18

40

پروژه مسکونی خیابان ستارخان

جناب آقای ملحوظ

2700

11

32

پروژه مسکونی خیابان ستارخان

جناب آقای میر هادی

2300

10.5

32

پروژه مسکونی بهارستان – مرودشت

جناب آقای دکتر محمد پور

1800

19

38

پروژه مسکونی خیابان فرهنگ شهر

جناب آقای پیمان

1600

11.5

32


;